Dotazy klientů

Co když nějaké téma s nikým otevírat nechci nebo nepotřebuji?

Ke koučování si volíte jen témata, kterým se chcete věnovat. Vy jste nejlepším expertem na svůj život a rozhodujete o výsledcích, co si chcete odnést. Samotné setkání máte vždy ve svých rukách.

Proč je na výběr jen spolupráce v sérii a nevidím možnost pořizovat si jednotlivá setkání ze sezení na sezení?

Zavést změny a ukotvit nové návyky zabere čas a někdy může být tento proces náročný, abychom dosáhli požadovaného efektu. Předplacená služba pomáhá udržet motivaci, a tak přináší výsledky. Mým cílem není vytvářet klienty závislé na koučinku, kteří se budou muset znovu vracet, ale klienty schopné si po absolvované sérii poradit do budoucna sami, ať už se před ně postaví jakákoliv výzva.

Co když nám s koučem nefunguje chemie nebo mám jiná očekávání?

Z toho důvodu nabízím úvodní nezávazné setkání zdarma, kde se seznámíme, vše si vysvětlíme, zodpovíme vzájemné dotazy, představíme koučovací ukázku, a až pak se rozhodneme, zda budeme ve spolupráci pokračovat.

Co se nedá koučovat?

Koučovat nelze témata, která spadají do kompetence jiných odborníků (např. lékařů). Koučovat je možné jen změny u vás, ne u třetích osob. Kouč má právo odmítnout klientovo téma, pokud by bylo v rozporu se zákonem nebo jeho mravním cítěním.

Asi jsem už nějaký koučink zažil/a, ale nějak mi to nesedlo, připadalo mi to takové divné, můžu s tím něco udělat?

Bohužel není kouč jako kouč. I koučink patří k odvětví, kterému neodborníci kazí pověst. Opravdový kouč vám svou technikou nemůže ublížit. Koučink má jasně daná pravidla a postupy, se kterými musí být klient seznámen a porozumět jim, aby věděl, co může očekávat. Pro svoji ochranu si můžete ověřit, zda kouč neporušuje závazný etický kodex ustanovený ICF (Mezinárodní federace koučů), který si můžete prostudovat i online. Dalším způsobem je kontrola a ověření certifikace kouče a akreditace instituce, u které se vzdělával. Pokud máte i nadále pochybnosti ohledně jeho postupu, můžete se obrátit na českou pobočkou ICF.